O Fundacji Ktoś

Łączymy osoby wykluczone i zaniedbane społecznie z pracodawcami. Staramy się dać szansę na aktywne życie zawodowe, aby pokazać jak ważna i wartościowa może być praca, którą się lubi.

Misja Fundacji Ktoś

Mamy misję niesienia pomocy osobom wykluczonym, z niepełnosprawnością, zaniedbanym społecznie.

Naszym celem jest powrót do “normalnego życia” i całkowite ekonomiczne usamodzielnienie, czyli zdobycie pracy na tzw. otwartym rynku pracy dające poczucie uczestnictwa w życiu społecznym.

Fundacja powstała po to by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i aktywizować podopiecznych do życia zawodowego.

Pomysł na Fundację powstał w mądrych głowach, a mądre serca ten pomysł realizują.

Aktualności

Dzięki Wam udało nam się znaleźć godną pracę dla dwóch osób. To praca na cały etat, na umowę o pracę z asystentem, żeby nasi podopieczni czuli się bezpiecznie w nowym dla nich miejscu.

Pozyskaliśmy pierwsze darowizny na ponad 50.000 PLN dzięki, którym możemy pomagać. DZIĘKUJEMY

Nasza metodyka

Każdy z nas jest inny

Każdy z nas jest inny, każdy ma wyobraźnię, talenty, uczucia wielkie i te mniejsze, ma swoje radości i smutki. Jesteśmy niby tacy sami, ale różni. Nie zawsze widzimy różność – widzimy lepszość i gorszość. Uczymy zrozumieć inność i ją akceptować. Pokazujemy jak odkryć i uszanować różnorodność.

Jak działamy?

Podchodzimy pozytywnie do każdego podopiecznego. Umożliwiamy aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie szansy nauki, odpowiedniej pomocy z poczuciem godnego traktowania. Organizujemy proste prace społecznie użyteczne na rzecz lokalnej społeczności i miasta.

Zostań sponsorem

“Mój ojciec miał zwyczaj kupować towar od biednych po wysokich cenach, mimo że nie potrzebował tych rzeczy.
Czasami płacił im więcej. Byłam w szoku. Pewnego dnia zapytałam go:
– dlaczego to robisz, tato?
Mój Ojciec odpowiedział:
– To jest dobroczynność owinięta w godność, moja córko.”

Dołącz

Zebraliśmy ponad 50.000zł, żeby pomóc znaleźć zatrudnienie dla osób wykluczonych.

 

Fundacja Ktoś, jako organizacja pozarządowa, nie generuje zysków a cały jej przychód przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych.