Polityka prywatności

Wprowadzenie

W dniu 25 maja 2018 rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE – rozporządzenie popularnie zwane RODO.

RODO będzie obowiązywać w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadza ono wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Fundacja Ktoś  przetwarza dane osobowe                w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Fundacja Ktoś chce zachować pełną przejrzystość w zakresie przetwarzania danych, ich zakresu i podstawy, stosując zasady niezbędności oraz proporcjonalności, legalności, poufności, integralności oraz ograniczenia celem.

Administrator danych

Administratorem danych jest Fundacja Ktoś  z siedzibą przy ul. Lokatorska 11 A m 85, 93-021 Łódź, KRS 0000746864

Prawo do wglądu do danych i ich weryfikacji oraz usunięcia

Każda osoba, której dane Fundacja przetwarza ma prawo do informacji o zakresie oraz celu przetwarzania, ma prawo wglądu oraz zamiany swoich danych. Na życzenie właściciela danych dane mogą być bezpowrotnie usunięte ze zbiorów danych Fundacji.

Od dnia 25 maja osoby zainteresowane wglądem do swoich danych mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres magda@fundacjaktos.pl

Czyje dane przetwarzamy

Fundacja Ktoś przetwarza dane podopiecznych, pracowników, wspólpracowników, fundatorów, instytucji współpracujących, wolontariuszy. Zakres danych determinowany jest pzepisami prawa podatkowego i ZUS a także potrzebą zapewnienia podopiecznym najefektywniejszej działań.

Cele przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych są ściśle przypisane do konkretnych danych ogólnie cele przetwarzania danych wynikają z:

 • Potrzeby realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy, przepisów podatkowych oraz obowiązku ubezpieczeń społecznych, a także ustawy                     o wolontariacie
 • Potrzeby ubezpieczenia eventów oraz działań fundacji
 • Potrzeby zaplanowania, monitorowania oraz efektywności realizacji poszczególnych procesów
 • Prowadzenie działań i  realizacji projektów finansowanych z Urzędu Miasta, PFRON, środków sponsorów oraz środków własnych
 • Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju systemu edukacji, wiedzy oraz pracy, a także włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością
 • Zapewnienia aktualnej informacji podopiecznym, terapeutom, lekarzom oraz osobom zainteresowanym o prowadzonych działaniach Fundacji.
 • Prowadzenie działań fundrisingowych

OKRES przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych wynika z czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania lub odrębnie podpisanej zgody.

STRONY TRZECIE

Dane przetwarzane przez Fundację Ktoś są udostępniane stronom trzecim tylko           w procesie realizacji usług takich jak:

 • Usługi finansowe – prowadzenie księgowości, prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Usługi pocztowe – wysyłanie korespondencji
 • Usługi terapeutyczne – w przypadku realizacji terapii przez terapeutów będących odrębnymi podmiotami gospodarczymi
 • Urząd Miasta i PFRON –  w ramach realizowanych projektów
 • mbank w zakresie obsługi płatności

Bezpieczeństwo (środki techniczne)

Wszystkie dane osobowe przechowywane są w chmurze w ramach usługi Office 365 firmy Microsoft . Dostęp do danych jest chroniony hasłem i tylko osoby uprawnione mają wgląd do danych. Fundacja posiada  własne komputery, do których dostęp chroniony jest hasłem. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa Fundacja korzysta         z programów antywirusowych.

Zgoda na przetwarzanie danych

Żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo danych oraz prowadzić wspólne działania oraz działania na rzecz podopiecznych fundacji  zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa o ochronie danych osób fizycznych przygotowaliśmy poniżej opis prowadzonej w Fundacji polityki prywatności.

Wszystkie osoby, które chciałyby, żeby Fundacja Ktoś mogła nadal prowadzić działania skierowane do nich w formie terapii, szkoleń, konferencji, eventów, projektów, zatrudnienia itp. muszą oficjalnie wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie ich danych. Zgoda nie może mieć charakteru domniemanego, zatem bardzo prosimy o pobranie pliku, podpisanie i wysłanie zdjęcia lub skanu na adres magda@fundacjaktos.pl – o ile jeszcze tego Państwo nie zrobili 🙂