You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Dofinansowano ze środków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 dla Organizacji Pozarządowych

 

Dofinansowanie

730.200.86 zł

Całkowita wartość

766.200,86 zł

 

Cel projektu

Celem projektu jest realizacja świadczenia usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym w zakresie:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Termin realizacji: 14 lutego 2024r. - 31 grudnia 2024r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej