You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kilometry wytchnienia

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

„ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025.”

 

Dofinansowanie

167.500,00 zł

Całkowita wartość

167.500,00 zł

 

Fundacja KTOŚ realizuje projekt w ramach Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025” – edycja 2023, finansowanego ze środków Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

„Kilometry wytchnienia” - czyli usługi indywidualnego transportu "od drzwi do drzwi" nakierowane są bezpośrednio na osoby z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada zakup dwóch używanych pojazdów o napędzie hybrydowym do przewozu osób  z niepełnosprawnościami (podopiecznych Fundacji).

Dzięki planowanemu przedsięwzięciu w szczególności możliwe będzie:

  • zwiększenie liczby godzin opieki wytchnieniowej oferowanej przez Fundację, dzięki oszczędnościom na organizacji dojazdów
  • zaoferowanie przez Fundacje nowych usług – odpłatnej opieki wytchnieniowej, która może trafić do szerszej grupy docelowej beneficjentów
  • podniesienie kompetencji (w tym cyfrowych) i kwalifikacji pracowników Fundacji, co przełoży się na wyższą jakość świadczonych usług społecznych
  • budowa rozpoznawalności Fundacji, dzięki reklamie umieszczonej na pojeździe, co może przełożyć się na nowe kontakty z partnerami, darczyńcami, beneficjentami i innymi interesariuszami, stwarzając okazję do dalszego rozszerzania i profesjonalizacji działalności.
  • zwiększanie świadomości społeczności lokalnej odnośnie działalności Fundacji i problemów społecznych osób z niepełnosprawnościami (dzięki reklamie umieszczonej na pojeździe), co może się przełożyć na zaangażowanie nowych osób w działania Fundacji i /lub zwiększone wpływy z darowizn.

 

Termin realizacji: 11 grudnia 2023r. - 11 grudnia 2024r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej