You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KTOŚ do pomocy

Fundacja KTOŚ realizuje 3 projekty w pełni sfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania:

"KTOŚ do pomocy  - opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Osiedla Św. Łazarz"

15.09.2022  - 15.11.2022

Wartość projektu: 4 000 PLN

"KTOŚ do pomocy cz. 2  - opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Osiedla Św. Łazarz"

16.11.2022  - 31.12.2022

Wartość projektu: 5 000 PLN

"KTOŚ do pomocy cz. 3  - opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Osiedla Św. Łazarz"

15.03.2023  - 12.06.2023

Wartość projektu: 10 000 PLN

W ramach projektów zapewniliśmy łącznie 475 godzin opieki wytchnieniowej dla rodziców/stałych opiekunów osób z niepełnosprawnością, które wymagają stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA to wsparcie zawodowego opiekuna, który na kilka godzin przejmuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. W tym czasie jej rodzic lub stały opiekun/ka ma szansę na chwilę ciszy, zjedzenie w spokoju posiłku, nieprzerwany sen czy samotne wyjście z domu.

Poznajcie KTOSIÓW z Łazarza! To rodziny Karoliny, Mirki, Lidki, Macieja i Tadzia. Wspierała ich nasza zawsze pełna energii Aga.

Najcenniejsze, co możemy sobie nawzajem dać to relacje. Trudno je rozpisać w projekcie i zaplanować w budżecie. Ale dzięki projektom takim jak te, nasze działania w Poznaniu nabierają tempa!