You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

O nas z nami

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Czas trwania projektu:  listopad 2021  - marzec 2023

Miejsce realizacji: Łódź 

Liczba uczestników: 40 os. 

Z najnowszych danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ("Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019") wynika, że w Łodzi ponad 25 tysięcy osób uzyskało świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Oznacza to, że są to osoby, które nie podjęły zatrudnienia lub zrezygnowały z niego, aby sprawować opiekę nad bliską osobą, która wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Dostępne obecnie w Łodzi formy wsparcia systemowego dla tej grupy są bardzo ograniczone. W 2021 r. bezpłatna pomoc MOPS w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego została przewidziana dla 25 rodzin. Z tych samych funduszy (za pośrednictwem NGO) z pomocy skorzystać mogło kolejnych 60 rodzin. 

Problemem, na który zamierzamy odpowiedzieć, jest niska dostępność usługi bezpłatnej opieki wytchnieniowej dla opiekunów/ek osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu opiekunom/kom zapewnimy wsparcie wytchnieniowe w miejscu zamieszkania lub siedzibie fundacji, pomoc psychologiczną i prawną.

Osoby chętne przygotujemy do działań samorzeczniczych (warsztaty psychologiczne, zajęcia z: samorzecznictwa, autoprezentacji, wystąpień publicznych przed kamerą, współpracy z dziennikarzami, działań w social mediach). Będziemy też wspierać samorzeczników/czki w działaniach na rzecz lepszego dostępu do usług wytchnieniowych oraz zmian w systemie ich świadczenia. Pomożemy w przygotowaniu tekstów oraz ich publikacji. Wydamy również poradnik samorzecznictwa w formie e-booka. 

Utworzymy kooperatywę opiekunów/ek (spotkania relaksacyjne, warsztaty prowadzące do zawiązania grupy wsparcia). 

W projekcie uczestniczyć będzie 40 osób, czyli 20 par (osoba wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i jej opiekun/ka)


Efektem działań będzie zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację 20 opiekunom/kom osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wzmocnienie ich kondycji psychicznej. 7 osób zostanie przygotowanych i rozpocznie działania samorzecznicze.

Nasze działania można śledzić na blogu.

KONTAKT

Biuro projektu: Fundacja KTOŚ, al.Śmigłego-Rydza 70, 93-280 Łódź 

Koordynatorka projektu: Magdalena Kijańska - pomysłodawczyni i założycielka Fundacji KTOŚ
tel. 660 434 670, mail: fundacjaktos@gmail.com

Wsparcie dla samorzeczników i współpraca z mediami: Maja Giżycka-Różalska  - członkini zarządu Fundacji KTOŚ
tel. 889 627 256, mail: fundacjaktos@gmail.com