You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

 

Realizatorem zadania jest Fundacja KTOŚ

 

Fundacja KTOŚ we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta/tki (opiekuna/ki) zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej. 

Termin realizacji: 27 lipca -15 grudnia 2023 r.

Liczba uczestników/czek projektu: 50 osób w tym:

- opiekunów/ek dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 5 osób

- opiekunów/ek osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 45 osób

ETR: Program, w którym bierzesz udział nazywa się "Opieka wytchnieniowa  - edycja 2023 ”. Opiekun wytchnieniowy może przychodzić do ciebie do domu dzięki temu, że Urząd Miasta Łodzi za to zapłacił.