You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Opieka wytchnieniowa
Łódzki Budżet Obywatelski

Dofinansowano ze środków Budżetu Miasta Łodzi - Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Opieka wytchnieniowa - Łódzki Budżet Obywatelski

 

Dofinansowanie

203.600,00 zł

Całkowita wartość

203.600,00 zł

Liczba Opiekunów:

6

Liczba Podopiecznych:

16

Liczba godzin:

3.840

Czas trwania:

od 01 lutego 2024r do 15 grudnia 2024r.

 

Cel projektu

Realizacja zadania polegać będzie na zapewnieniu usług opieki opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny) dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, lub osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe ich odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Celem zadania będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę

poprzez czasowe ich odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.