You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

 

Realizatorem zadania jest Fundacja KTOŚ

 

Zapewnienie usług opieki wytchnieniowej  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowano we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

Dofinansowanie

240.000 zł

Całkowita wartość

240.000 zł

Liczba Opiekunów:

20

  • rodziców/opiekunów dzieci doj 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności: 2 osoby
  • osób dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 18 osób

Liczba Podopiecznych:

20

Liczba godzin:

4.800

Czas trwania:

od 09 maja 2024r do 15 grudnia 2024r.

 

Cel projektu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta/tki (opiekuna/ki) zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Zasięg projektu

województwo łódzkie