You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Opieka wytchnieniowa - dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024.

 

Dofinansowanie

617.480,90 zł

Całkowita wartość

653.335,90 zł

Liczba Opiekunów:

26

Liczba Podopiecznych:

48

  • rodziców/opiekunów dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności: 13 osób
  • rodziców/opiekunów dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 35 osób

Liczba godzin:

11.470

Czas trwania:

od 18 marca 2024r do 31 grudnia 2024r.

Cel projektu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu dziennej opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta/tki (opiekuna/ki) zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Zasięg projektu

województwo łódzkie i wielkopolskie

Termin realizacji: 18 marca 2024r. - 31 grudnia 2024r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej