You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wytchnienie

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Czas trwania projektu: listopad 2022 - wrzesień 2023

Miejsce realizacji: Łódź

Liczba uczestników: 20 os.

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do bezpłatnej opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (ze względu na sprzężoną niepełnosprawność lub podeszły wiek). Skierowany jest do mieszkańców Łodzi, w której ponad 25 tys. osób nie podjęło lub zrezygnowało z zatrudnienia, aby sprawować opiekę nad bliską osobą i ma znikome szanse na otrzymanie tego typu pomocy.

 

Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie 10 opiekunów/ek ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, które ze względu na obowiązki opiekuńcze, nigdy nie były przez nich stawiane na pierwszym planie. Sprawowanie opieki wiąże się bardzo często z rezygnacją z udziału w życiu społecznym i zawodowym. Wiele osób zaniedbuje też swoje zdrowie i całkowicie rezygnuje ze swoich pasji i aspiracji życiowych.

 

Odpowiedzią na te problemy jest organizacja usług opieki wytchnieniowej, czyli wsparcie opiekuna medycznego, pomoc psychologa a także transport podopiecznego (w przypadku zajęć w fundacji lub wybranym przez rodzinę miejscu). Istotnym elementem projektu są też działania samorzecznicze na rzecz zwiększenia dostępności bezpłatnej opieki wytchnieniowej w Łodzi.

 

Nasze działania można śledzić na blogu

KONTAKT

Biuro projektu: Fundacja KTOŚ, al.Śmigłego-Rydza 70, 93-280 Łódź 

Koordynatorka projektu: Magdalena Kijańska - pomysłodawczyni i założycielka Fundacji KTOŚ
tel. 660 434 670, mail: fundacjaktos@gmail.com 

Wsparcie dla samorzeczników i współpraca z mediami: Maja Giżycka-Różalska  - członkini zarządu Fundacji KTOŚ
tel. 889 627 256, mail: fundacjaktos@gmail.com