Każdy Ktoś ma swoje miejsce na świecie, lecz czasem nie może go znaleźć, dopóki inny Ktoś go nie wskaże.

nr konta mbank 07 1140 2004 0000 3802 7802 2021

KRS 0000746864

Pomóż teraz

Jak możesz nam pomóc?

Zadzwoń +48 660 434 670

 

Pomysł na Fundację powstał w mądrych głowach, a mądre serca ten pomysł realizują.

O Fundacji Ktoś

Misja Fundacji Ktoś

Mamy misję niesienia pomocy osobom wykluczonym, z niepełnosprawnością, zaniedbanym społecznie.

O Fundacji Ktoś

Łączymy osoby wykluczone i zaniedbane społecznie z pracodawcami. Staramy się dać szansę na aktywne życie zawodowe, aby pokazać jak ważna i wartościowa może być praca, którą się lubi.

Nasza metodyka

Każdy z nas jest inny

Każdy z nas jest inny, każdy ma wyobraźnię, talenty, uczucia wielkie i te mniejsze, ma swoje radości i smutki. Jesteśmy niby tacy sami, ale różni. Nie zawsze widzimy różność – widzimy lepszość i gorszość. Uczymy zrozumieć inność i ją akceptować. Pokazujemy jak odkryć i uszanować różnorodność.

Jak działamy?

Podchodzimy pozytywnie do każdego podopiecznego. Umożliwiamy aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie szansy nauki, odpowiedniej pomocy z poczuciem godnego traktowania. Organizujemy proste prace społecznie użyteczne na rzecz lokalnej społeczności i miasta.

Pomagamy w całej Polsce

Instytucjonalnie

Zrzeszamy centra i kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Indywidualnie

Poprzez indywidualny program zatrudnienia, indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Programowo

Poprzez prace społecznie użyteczne, staże, praktyki zawodowe i inne formy aktywizacji zawodowej.