Każdy KTOŚ ma swoje miejsce na świecie, lecz czasem nie może go znaleźć, dopóki inny KTOŚ go nie wskaże.

nr konta mBank: 07 1140 2004 0000 3802 7802 2021

KRS 0000746864

Pomóż teraz

O Fundacji KTOŚ

Misja fundacji

Celem Fundacji jest wsparcie osób  zaniedbanych społecznie, wykluczonych, z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Chcemy umożliwić powrót do “normalnego życia” i całkowite ekonomiczne usamodzielnienie, czyli zdobycie pracy na tzw. otwartym rynku pracy dające poczucie uczestnictwa w życiu społecznym.

O nas

Łączymy osoby wykluczone i zaniedbane społecznie z pracodawcami. Staramy się dać szansę na aktywne życie zawodowe, aby pokazać jak ważna i wartościowa może być praca, którą się lubi.

Nasza metodyka

 

Każdy z nas jest inny

Każdy z nas jest inny. Każdy ma wyobraźnię, talenty, uczucia. Każdy ma smutki i radości. Jesteśmy niby tacy sami, ale jednak różni. Nie zawsze widzimy tę różność – widzimy lepszość albo gorszość. Uczymy rozumieć i tolerować inność. Pokazujemy jak odkryć i szanować różnorodność.

Jak działamy?

Pozytywnie wspieramy każdego podopiecznego Fundacji.

  • Zapewniamy pomoc z poczuciem godnego traktowania.
  • Umożliwiamy aktywne uczestnictwo w zajęciach.
  • Dajemy szansę nauki.
  • Organizujemy proste prace społecznie użyteczne na rzecz lokalnej społeczności i miasta.

Zadzwoń +48 660 434 670

 

Pomagamy w całej Polsce

Instytucjonalnie

Zrzeszamy: centra i kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

Indywidualnie

Poprzez indywidualny program zatrudnienia czy indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Programowo

Poprzez prace społecznie, staże, praktyki zawodowe i inne formy aktywizacji zawodowej.